Změna dodavatele plynu

Změna je administrativně snadný krok a navíc je zcela zdarma!

Kroky ke změně dodavatele

 1. Pošlete nám aktuální smlouvu o dodávkách plynu nebo poslední vyúčtování plynu. Dále nám prosím doručte plnou moc, abychom mohli vypovědět Vaši smlouvu za Vás a zařídit vše potřebné u stávajícího dodavatele.
 2. Dokumenty nám předejte buď osobně,
  pošlete na e-mail info@oaza-energo.cz,
  nebo na adresu Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI.
 3. Kontaktujeme stávajícího dodavatele a vypovíme Vaši smlouvu.
 4. Vypracujeme pro vás novou smlouvu o prodeji plynu.
 5. Po podpisu smlouvy se postaráme o přepis u distributora a operátora trhu.
Číst více
Změna dodavatele elektřiny

Změna je administrativně snadný krok a navíc je zcela zdarma!

Kroky ke změně dodavatele

 1. Zašlete nám kopii smlouvy uzavřené se současným dodavatelem nebo poslední vyúčtování. Dále nám doručíte plnou moc v písemné podobě, abychom za vás mohli vypovědět smlouvu a zařídit vše potřebné u vašeho stávajícího dodavatele.
 2. Dokumenty nám předejte buď osobně,
  pošlete na e-mail info@oaza-energo.cz,
  nebo na adresu Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI.
 3. Kontaktujeme stávajícího dodavatele a vypovíme Vaši smlouvu.
 4. Připravíme pro Vás novou smlouvu na dodávku energie.
 5. Po podpisu smlouvy se postaráme o přepis u distributora a operátora trhu.
Číst více