Změna dodavatele plynu

Změna je administrativně snadný krok a navíc je zcela zdarma!

Kroky ke změně dodavatele

 1. Pošlete nám aktuální smlouvu o dodávkách plynu nebo poslední vyúčtování plynu. Dále nám prosím doručte plnou moc, abychom mohli vypovědět Vaši smlouvu za Vás a zařídit vše potřebné u stávajícího dodavatele.
 2. Dokumenty nám předejte buď osobně,
  pošlete na e-mail info@oaza-energo.cz,
  nebo na adresu Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI.
 3. Kontaktujeme stávajícího dodavatele a vypovíme Vaši smlouvu.
 4. Vypracujeme pro vás novou smlouvu o prodeji plynu.
 5. Po podpisu smlouvy se postaráme o přepis u distributora a operátora trhu.

Víte, že...

Víte, že při změně dodavatele máte právo se rozhodnout, zda chcete smlouvu na dodávku plynu,
nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu?

Dodávka plynu znamená platbu dvou faktur:

 • platba jedné faktury distributorovi plynu za jeho přepravu
 • platba druhé faktury za dodávku plynu a jeho strukturaci

Sdružené dodávky plynu znamenají v praxi platbu jedné faktury.

 • Dodavatel plynu za Vás převezme platby za přepravu plynu a přeúčtovává Vám je v jedné faktuře.

Kategorie odběratelů

Všechna odběrná místa jsou zařazena do příslušné kategorie dle velikosti a typu odběru:

 • DOMÁCNOST - fyzická osoba odebírající zemní plyn sloužící k uspokojování jejich osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků její domácnosti, roční odběr není omezen horní hranicí
 • MALOODBĚR - fyzická osoba odebírající zemní plyn pro podnikatelské účely či právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh
 • STŘEDNÍ ODBĚR - fyzická či právnická osoba s ročním odběrem od 630 MWh do 4 200 MWh zemního plynu
 • VELKOODBĚR - fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 4 200 MWh

Jak připojit nové odběrné místo?

Platí pro připojení v naší lokální distribuční soustavě:

 • první a důležitý krok je podání Žádosti o připojení nového odběrného místa k distribuční soustavě zemního plynu u příslušného distributora, podáním této žádosti však nenastává automatická povinnost odebírat zemní plyn od stejného dodavatele
 • kontaktujte našeho distributora (327 506 203, info@oaza-energo.cz)