Změna dodavatele elektřiny

Změna je administrativně snadný krok a navíc je zcela zdarma!

Kroky ke změně dodavatele

 1. Zašlete nám kopii smlouvy uzavřené se současným dodavatelem nebo poslední vyúčtování. Dále nám doručíte plnou moc v písemné podobě, abychom za vás mohli vypovědět smlouvu a zařídit vše potřebné u vašeho stávajícího dodavatele.
 2. Dokumenty nám předejte buď osobně,
  pošlete na e-mail info@oaza-energo.cz,
  nebo na adresu Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI.
 3. Kontaktujeme stávajícího dodavatele a vypovíme Vaši smlouvu.
 4. Připravíme pro Vás novou smlouvu na dodávku energie.
 5. Po podpisu smlouvy se postaráme o přepis u distributora a operátora trhu.

Víte, že...

Víte, že při změně dodavatele máte právo se rozhodnout, zda chcete smlouvu na dodávku elektřiny,
nebo sdružené služby dodávky elektřiny?

Dodávka silové elektřiny znamená platbu dvou faktur:

 • platba jedné faktury distributorovi elektřiny za distribuci elektřiny a systémové služby
 • platba druhé faktury dodavateli elektřiny za dodávku silové elektřiny
 • tato varianta je vhodná hlavně pro maloodběratele a velkoodběratele

Sdružené služby dodávky elektřiny znamenají platbu jedné faktury:

 • dodavatel elektřiny za vás převezme platby za distribuci elektřiny a systémové služby pro příslušného distributora a tuto částku vám přeúčtuje v jedné faktuře společně s platbou za dodávku silové elektřiny
 • tato varianta je vhodná především pro domácnosti

Kategorie odběratelů

Všechna odběrná místa jsou zařazena do příslušné kategorie dle velikosti a typu odběru:

 • DOMÁCNOST - kategorie D je určena odběratelům elektřiny - domácnostem pro svou osobní spotřebu
 • MALOODBĚR - kategorie C je určena odběratelům z řad společností, organizací či právnických osob
 • VELKOODBĚR - tato kategorie zahrnuje společnosti, organizace či právnické osoby s velkým odběrem elektrické energie řádově nad 300 MWh za rok

Jak připojit nové odběrné místo?

Platí pro připojení v naší lokální distribuční soustavě:

 • vyplňte žádost na připojení nového odběrného místa , připravte si patřičné přílohy žádosti
 • kontaktujte našeho distributora (327 506 203, info@oaza-energo.cz)